ЛЕСОУСТРОЙСТВО

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЛОВОУСТРОЙСТВО

КАРТОГРАФИЯ

 ГЕОГРАФСКИ
 ИНФОРМАЦИОННИ
 СИСТЕМИ

25 ноември 2015
Политика по качеството във връзка със сертифициране по ISO
26 април 2013
Отваряне на ценови оферти за процедура...
10 декември 2004
Интерактивна карта на Природен парк "Сините Камъни".
  Отдел Лесоустройство е най-големият отдел в Агролеспроект ЕООД.
  Основна дейност на отдела е проектиране на лесоустройствени проекти на базата на инвентаризация на горските ресурси.

  Защитени територии е група към отдел Лесо-устройство в Агролеспроект ЕООД, чиято първостепенна задача е проектирането и изработването на планове за управление на защитени територии, както и проекти за паркове и зелени площи.
  Групата по Лово-устройство се занимава с проектирането и изработването на ловоустройствени проекти.
  Агролеспроект ЕООД изработва като крайна продукция и картен материал върху различни видове и размери хартия, паус, милинекс и други.
Агролеспроект ЕООД има отлични възможност за изработването и поддържането на големи масиви от данни (с разностранен характер) и неограничени възможности за създаване на гео-базирани приложения - ГИС.
 повече
 повече
 повече
 повече
 повече
© 2004-2019 АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД    Правна информация. инфо 
Посетители: 35518 Обновено: 28-01-2016