ГОРСКОСТОПАНСКО
ПРОЕКТИРАНЕ

ЛОВОУСТРОЙСТВО

КАРТОГРАФИЯ

 ГЕОГРАФСКИ
 ИНФОРМАЦИОННИ
 СИСТЕМИ

25 ноември 2015
Политика по качеството във връзка със сертифициране по ISO
26 април 2013
Отваряне на ценови оферти за процедура...
10 декември 2004
Интерактивна карта на Природен парк "Сините Камъни".
  Горскостопанско проектиране е терминът, който заемени предходното наименование на дейността лесоустройство.
  Изработването на Горскостопански планове е основна дейност на фирмата и е крайният продукт, който се разработва на базата на инвентаризация на горските ресурси.

  Изработването на ловоустройствени проекти е съпътстваща дейност с проектирането и изработването на горскостопанските планове.
  Агролеспроект ЕООД проектира, изработва и отпечатва картен материал върху различни видове и размери хартия, паус, милинекс и други.
Използвайки съвременна техника и технологии имаме възможност за обработването и поддържането на големи масиви от данни (с разностранен характер) и съвсем неограничени възможности за създаване на гео-базирани приложения - ГИС.
 повече
 повече
 повече
 повече
© 2004-2021 АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД    Правна информация. инфо 
Посетители: 2010 Обновено: 05-03-2021