ГОРСКОСТОПАНСКО
ПРОЕКТИРАНЕ

ЛОВОУСТРОЙСТВО

КАРТОГРАФИЯ

25 ноември 2015
Политика по качеството във връзка със сертифициране по ISO
  Горскостопанско проектиране е терминът, който заемени предходното наименование на дейността лесоустройство.
  Изработването на Горскостопански планове е основна дейност на фирмата и е крайният продукт, който се разработва на базата на инвентаризация на горските ресурси.

  Изработването на ловоустройствени проекти е съпътстваща дейност с проектирането и изработването на горскостопанските планове.
  Агролеспроект ЕООД проектира, изработва и отпечатва картен материал върху различни видове и размери хартия, паус, милинекс и други.
 повече
 повече
 повече
© 2004-2023 АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД    Правна информация. инфо 
Посетители: 6703 Обновено: 05-03-2021